Utstyr:

For digitalisering av 8mm og 16mm film brukes RetroScan Universal HD/2K Movie scanner.